La unitat mòbil d’Intervenció d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil es desplaçarà a Canet lo Roig

La presència de la unitat permetrà als particulars realitzar tràmits en la mateixa localitat

 

En el marc de les accions de dinamització i apropament al medi rural que la Guàrdia Civil porta a terme en els municipis de la província, el proper dijous dia 1 de febrer, la unitat mòbil d’Intervenció d’Armes i Explosius es desplaçarà a Canet lo Roig amb la finalitat de facilitar als veïns de la localitat la possibilitat de realitzar els tràmits pertinents relacionats amb la tinença i control d’armes i explosius.
La unitat desplaçada es trobarà en la plaça Espanya, número 8, i estarà operativa de 9 a 13.30 hores. Dins d’aquest horari s’oferiran diversos serveis com la renovació i sol·licitud de llicències de diferents tipus d’armes (bàsicament per a tir esportiu i caça) i les seues revistes (llibre de col·leccionistes), targeta europea, presentació de visats, transferència d’armes entre particulars, així com el dipòsit d’armes en cas de caducitat, renúncia a llicència, defunció del titular o a petició d’un expedient administratiu.
Per a realitzar aquestes gestions serà necessari abonar prèviament les taxes corresponents en entitat bancària adjuntant el model 790, que es pot descarregar a la pàgina web de la Guàrdia Civil. També és obligatori presentar un certificat mèdic expedit per un centre oficial de la província i, en un únic foli i per la mateixa cara, les fotocòpies del DNI en vigor, de la llicència de caça vàlida i de la llicència d’armes a renovar. També s’han d’aportar els originals d’aquests documents per a la seva comprovació.
L’alcaldessa de Canet lo Roig, María Ángeles Pallarés, ha indicat que “gràcies a aquest servei, que naix de la col·laboració de la Diputació Provincial i la Guàrdia Civil, els interessats podran fer les gestions necessàries sense necessitat de desplaçar-se a Vinaròs, Borriana, Sogorb o Castelló, i, alhora que es guanya en seguretat, també s’exerceix un major control sobre aquest tipus de llicències“.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.